Muhtasari Na. 6 – Brief No. 6

6pm, Oktoba 27, 2015


Taarifa hizi zinatokana na ripoti za waangalizi 717 kwenye vituo vya kupiga, kuhesabu na kutangaza kura, hadi  saa kumi na moja jioni, tarehe 27, Oktoba. Takwimu zote ni za awali, zinaweza kubadilishwa kadri ripoti za waangalizi wengine zitakavyoingia.


These figures come from reports of 717 observers in polling stations, counting centres and around the announcement of results, collected up to 5pm on October 27th. The data are preliminary figures, and may be subject to later changes as more observers submit reports.
Displaying no6 malalamiko.PNG

No comments:

Speak Your Mind

Powered By Blogger · Designed By Seo Blogger TemplatesPublished.. Blogger Templates